m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... TILMELDING .... Tidsplan ... Klub ... Netbutik. item4

m1

Februar 2010

mjpg1
Årsrapport  2009
Årsrapport  2009
m
m2
Den store opdatering

Årsrapport 2009

ASTROLOGISK AKADEMI er en moderne skole for astrologisk undervisning og uddannelse. Den bryder med mange års pædagogiske tradition for aftenskoleundervisning, og pensum opgraderes løbende til 'fagskole-niveau'.
 

Almendannelse

Astrologi er ikke blot at vide noget om symbolik og horoskoper, det er tillige en omfattende tankekultur og et fag med både historie og konkret forankring i astronomi og anden videnskab.

Man kunne kalde disse felter for 'astrologisk almendannelse', dvs. emner, som alle astrologer bør kende til. Desuden er det emner, som astrologer helt sikkert vil møde spørgsmål om fra det omgivende samfund.

Under Akademiets fornyelsesproces er alt studiemateriale derfor under udvikling. Senest med en række instruktionsfilm på DVD, ganske enkelt fordi der endnu ikke findes lærebøger på dansk. 'Projekt Almendannelse' har fundet en foreløbig afslutning med udgivelsen af disse titler:

  • Astronomi for astrologer
  • Astrologisk filosofi
  • Dansk astrologis historie
  • Astrologiens historie i Vesten (2010)
  • Astrologi som videnskab (2010)

Emnerne blev løbende behandlet på Akademiets temadage, som er åbne for både studerende og færdige astrologer. Disse dage er en slags eksperimentarium, hvor nye emner og arbejdsmåder kan afprøves, beskrives og evt. senere publiceres som undervisningsmateriale.

Flytning

Akademiet bor ikke længere på Nørrebro, hvor der var blevet både for uroligt og for dyrt for Astrologihuset at være. Alle er derfor ved årsskiftet 2010 flyttet ud på Østerbro, hvor man har 'knebet sig ned' på 425 m2 med alle de vante faciliteter intakt. Den nye adresse er: Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø.

Flytningen har for Akademiet givet anledning til lidt rokade i kalenderen og anden uro, men alt ser ud til at falde på plads i de nye lyse lokaler.
 

Specialer

Akademiet har i 2009 genoptaget at skrive speciale på semester 6, og det første hold har netop afsluttet med et flot resultat. Specialet har de studerende 3 måneder til at skrive, og et godkendt speciale er betingelsen for at kunne modtage diplom efter at have fuldført det 4-årige studium.

Akademiet har med andre ord effektivt forladt de tidligere eksameners enkeltpræstationer, der bragte gamle skoletraumer frem. I stedet er der givet plads til, at den studerende kan fordybe sig i et emne efter eget valg og blive bedømt på sin behandling heraf.

Specialet er altså den nye eksamensform, og den ligger i slutningen af tredje studieår. Dermed sikres, at de studerende, der påbegynder fjerde studieår, alle er fornuftigt klædt på til at kunne indgå i træningen med klienter.

Regnskab 2009

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1 m1 mjpg1 mjpg mjpg m m2