m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

konomi2009
Regnskab  2009

2009

2008

Tilmeldinger

360.000

100 %

400.000

100 %

  • Lokaleleje

108.000

30 %

102.000

25 %

  • Adm.udgifter

59.000

16 %

43.000

11 %

  • Rejseudgifter

40.000

11 %

61.000

15 %

  • Lærerløn

73.000

20 %

104.000

26 %

  • CH lærerløn

79.000

22 %

90.000

23 %

Årsrapport 2009

Regnskab 2009

Regnskab for 'Kbh-skolen'

Skolen ejer hverken formue, fast ejendom eller andre besiddelser. Regnskabet er derfor et rent driftregnskab. Året 2009 er blot det andet fulde regnskabsår i Akademiets korte historie siden fusionen, så nu kan der sammenlignes med året før (se skema).

Den gode nyhed er, at skolen på trods af lidt lavere antal studerende dette år er blevet mere rentabel.

Dette er navnlig sket ved, at Akademiet i efteråret har fået gennemført en omlægning af samtlige hold til heldagsundervisning i weekends med samme timetal pr hold som førhen.

Ud over den pædagogiske gevinst med mere intensiv undervisning og den større tilgængelighed for udenbys studerende, så er CH's rejseudgifter blevet markant reduceret. Resultatet er, at der dermed er blevet plads til løn for arbejdet med administrationen.

Lokaleudgifterne er stort set de samme med lidt huslejestigning. De samlede undervisningstimer for alle lærere er en smule mindre end sidste år, men ligger alt i alt på samme udgiftniveau som sidste år.

Konklusionen er, at skolen ikke giver overskud, men nu løber rundt rent økonomisk.

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig støtte, så disse er med andre ord de eneste indtægter, der er, til at dække alle udgifter.

Bemærk, at alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde. Bemærk desuden, at indtægter fra skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er de reelle tal.

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV) samt til lærerværelse.

Adm.udgifter omfatter andele af kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision - og ligger omkring de normale ca. 10% - plus løn til CH for administrationstiden

Rejseudgifter er CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere samt for gæstelærere på temadage. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 450 kr pr UV-time.

CH lærerløn er til samme timesats som de øvrige lærere.

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1