m1

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

Regnskab 2015

Årsrapport 2015

Regnskab 2015

Regnskab15graf

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV).

Adm.udgifter omfatter andele af annoncer, kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og webarbejde.

Rejseudgifter dækker CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 500 kr pr UV-time, og CH lærerløn er til samme timesats som øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

Fordeling

Venstre halvdel er indtjening i form af overskud og løn (CH)

Højre halvdel er omkostninger til Lokaler, rejse (CH) og administration

Akademiet er en sund virksomhed med alle udgifter betalt og voksende omsætning de seneste fem år.

Udvikling

Akademiets omsætning siden 2008. Efter et brat fald efter flytningen til Østerbro, er der efter en stabil periode atter vækst.

Regnskabet er et rent driftregnskab, da Akademiet hverken ejer formue eller fast ejendom. Opgjort pr. medio december. Tal er hele tusinder

asakoms0815

2015

2014

2013

2012

2011

Tilmeldinger

457.000

100%

321.000

100%

314.000

100%

322.000

100%

248.000

100%

- Lokaleleje

65.000

14%

65.000

20%

65.000

20%

65.000

20%

56.000

23%

- Rejseudgifter

64.000

14%

49.000

15%

54.000

18%

56.000

18%

44.000

18%

- Adm.udgifter

44.000

10%

34.000

10%

34.000

11%

36.000

11%

38.000

15%

- Adm.løn

20.000

4%

10.000

3%

10.000

3%

10.000

3%

0

0%

- Lærerløn

83.000

18%

83.000

26%

83.000

26%

83.000

26%

83.000

34%

- Overskud

181.000

40%

80.000

25%

68.000

22%

72.000

22%

21.000

8%

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

m5xx