m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

ASAK2012
Regnskab  2012

Årsrapport 2012

Regnskab 2012

2012

2011

2010

Tilmeldinger

322.000

100%

248.000

100%

430.000

100 %

  • Lokaleleje

65.000

20%

56.000

23%

54.000

13 %

  • Rejseudgifter

56.000

18%

44.000

18%

34.000

8 %

  • Adm.udgifter

36.000

11%

38.000

15%

61.000

14 %

  • Adm.løn

10.000

3%

0

0%

70.000

16 %

  • Lærerløn

0

0%

6.000

2%

21.000

5 %

  • CH lærerløn

155.000

48%

104.000

42%

180.000

42 %

  • Overskud

0

0%

0

0%

10.000

2 %

Regnskab2012front

Bemærkninger

Regnskabet er et rent driftregnskab, da Akademiet hverken ejer formue eller fast ejendom. Opgjort pr. 1. december.

Som det ses på grafen er fordelingen af årets omsætning således, at der er en tredjedel til administrative udgifter, en tredjedel til lokaler og rejser samt en tredjedel til lønninger.

Alle udgifter er dækket, så Akademiet er en sund virksomhed i disse kriseår. Omsætningen er begyndt at stige, hvilket igen levner lidt løn til administrator.

Der er ingen løn til gæstelærere, da foredrag og temadage nu afholdes af Astrologisk Selskab.

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV).

Adm.udgifter omfatter andele af annoncer, kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og webarbejde.

Rejseudgifter dækker CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 450 kr pr UV-time.

CH lærerløn er til samme timesats som øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

Download som pdf
(kan printes)

Udviklingen

Diagrammet viser Akademiets udvikling gennem de seneste fem år med verdenskrise. Der var ikke overskud sidste år, men nu er Akademiet atter er i vækst. Tal er hele tusinder.

ASAKomst0812

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1