m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

videocall3

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012

Regnskab 2011

Radikalt ny studieform

Efter at have taget tilløb i nogle år, står vi i dag med en radikalt ny astrologisk studieform. Overfladisk set kan den måske ligne sig selv, men hvis vi løfter motorhjelmen, er processerne helt anderledes end i 2007, hvor forvandlingen begyndte.

1. ADMINISTRATIONEN blev tidligt forenklet, så alt nu kører elektronisk, hvor de eneste papirer i dag er udprint. En emailadresse er derfor et minimums-krav for at kunne deltage på Akademiet, for alle meddelelser foregår på denne måde. Alle de mange papirer blev skåret ned til blot ét for hvert hold: En adresseliste med fødselsdata. Tilmelding er indbetaling, og denne forgår i dag via Akademiets webshop.

2. BEREGNING manuelt blev afskaffet og erstattet af computerberegning. Anskaffelse af en bærbar computer blev et krav for at deltage på hovedskolen. Online-programmet Astropilot.dk er blevet standard på grundskolen og forventes at blive det på hovedskolen i 2013. Alle kan nu beregner og tegne på alle slags telefoner, tabletter osv., der kan gå på internettet - uanset system og mærke.

3. UNDERVISNINGS-MATERIALET blev radikalt fornyet og udvidet med en række videoer om alle relevante emner omkring natalastrologien, som er Akademiets område. Herunder filosofi, historie, astronomi, virksomhedsdrift og videnskab. Siden er der indgået et samarbejde med Astrologisk Selskab, så alle studerende nu har adgang til Astrobio, der bringer videofilm af foredragene her.

4. EKSAMENER i enkeltfag og discipliner blev afskaffet og erstattet af løbende dialog om opgaverne. En afsluttende eksamination med nerver på højkant er afløst af specialeskrivning med 3 måneders ro til arbejdet.

5. UNDERVISNING i astrologisk teori blev meget nedtonet og hovedvægten lagt på træning i at tyde horoskoper og i at tænke astrologisk. Akademiet underviser dermed nu i tydningskunst og tydningsteknik, hvor astrologisk teori kun tages ind, når den er nødvendig.

6. STUDIEMILJØET følger UNESCO-standarden og dens fire søjler, som blev indført, bl.a. gennem et samarbejde med både Astrologisk Museums bibliotek og med Astrologisk Selskabs foredrag, temadage, og caféaftener. Dermed er et levende studiemiljø blevet resultatet, hvor man mødes på tværs af holdene samt med astrologer 'udefra'.
 

Esoterisk undervisning

Med disse dybtgående forandringer, der i dag virker naturlige, underviser Akademiet nu med en betydeligt mere esoterisk holdning. Der er her to gennemgående elementer:

a) TrRÆNING af den intuitive evne til syntese, som er forudsætningen for at anvende esoterisk teknik. Denne undervises alene på den esoteriske skole (overbygningen).

b) METODISK at bevæge sig fra overblik til detalje på alle semestre. Dette giver stigende kompleksitet og detaljering samtidig med fuld kontrol over tydningsprocessen.

Hele undervisningen er i realiteten blevet vendt på hovedet siden 2007, således at man i dag begynder med at træne overblikket over tydningen fra første dag. Førhen begyndte man med at lære manuel beregning og hele ABC-en, før de studerende fik fingrene i et horoskop. Nu begynder alle med at få udleveret deres eget horoskop og lærer fra første dag at kunne tyde det.

ESOTERISK SKOLE har de seneste par år været et levende laboratorium, hvor vi udvikler nye tydningsteknikker med afsæt i egen erfaringer og studier. Erfaringerne er gradvist blevet til en række foredrag og temadage i Astrologisk Selskab, og Astrobios film har gjort erfaringerne tilgængelige for alle landets astrologi-interesserede.

Akademiets udvikling fortsætter tilsyneladende med uformindsket styrke og vil over tid resultere i nye lærebøger. Dermed vil de indhøstede erfaringer langsomt 'dale' ned gennem hele undervisningen og blive en integreret del heraf.

Rapport2012

Download som pdf
(kan printes)

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1 Rapport2012