m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

Regnskab11graf
Regnskab  2011

Årsrapport 2011

Regnskab 2011

2011

2010

2009

2008

Tilmeldinger

248.000

100%

430.000

100 %

360.000

100 %

400.000

100 %

  • Lokaleleje

56.000

23%

54.000

13 %

108.000

30 %

102.000

25 %

  • Rejseudgifter

44.000

19%

34.000

8 %

40.000

11 %

61.000

15 %

  • Adm.udgifter

38.000

15%

61.000

14 %

59.000

16 %

43.000

11 %

  • Adm.løn

0

0%

70.000

16 %

0

0 %

0

0 %

  • Lærerløn

6.000

1%

21.000

5 %

73.000

20 %

104.000

26 %

  • CH lærerløn

104.000

42%

180.000

42 %

79.000

22 %

90.000

23 %

  • Overskud

0

0%

10.000

2 %

0

0 %

0

0 %

Bemærkninger

Det må først og fremmest bemærkes, at skolen hverken ejer formue eller fast ejendom. Regnskabet er derfor et rent driftregnskab for det fjerde fulde regnskabsår i Akademiets historie siden fusionen i sommeren 2007.

Der har været en del forhold, som har haft betydning for årets resultat:

1. Astrologihuset flyttede til Østerbro i 2010, og vi anvender nu mindre lokaler til samme m2-pris. Lokaleudgifterne er derfor mindre end i Nørrebrodagene (2009 og tidligere).

2. Akademiets tilmeldingspriser har været uændrede, men der har været markant færre tilmeldte til holdene.

4. Udgifter til administration er dækket - men ingen løn til administrator

Årets konklusion er, at Akademiet fortsat er en sund virksomhed, men at krisen kan mærkes.

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Bemærk, at alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle tal.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV) samt til lærerværelse.

Adm.udgifter omfatter andele af annoncer, kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og webmaster.

Rejseudgifter er CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere samt for gæstelærere (temadage). Alle lærere får samme løn, som for tiden er 450 kr pr UV-time.

CH lærerløn er til samme timesats som de øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1