m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

halvastropilot

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011

Regnskab 2011

Et eksperimenterende studieår

Den esoteriske skole

Efter at have taget tilløb i nogle år, blev det i 2011 besluttet, at Akademiet åbner en overbygning i esoterisk horoskoptydning, kaldet 'den esoteriske skole'

Som forsøg gennemførtes i foråret hele to hold med esoterisk horoskoptydning. Det ene hold bestod primært af studerende, der netop havde fuldført grundskolen. Det andet hold bestod af studerende, der havde fuldført hovedskolen.

Formålet var at se på hvilke måder den esoteriske tænkning kunne anvendes på alle niveauer af undervisningen. Dermed kunne der åbnes op for undervisning i flerdimensional tydning i udviklingsastrologi.

Det blev tydeligt, at deltagelse på den esoteriske skole bør være for færdige diplomastrologer. Navnlig fordi de har langt større træning i syntesedannelse og anvendelse af faglig intuition. Egenskaber, der er nødvendige for at kunne gå dybere i astrologiens symbolik.

Samtidig blev det også tydeligt, at målet med hele uddannelsen nu er at skabe spirituelle astrologer. Dette gør, at den esoteriske tænkning vil gennemtrænge hele uddannelsen - uden at man dog behøver at gå ind i esoterisk teknik fra begyndelsen. Denne tænkning blot vil vise sig mange steder undervejs og teknik kun introduceret gradvist og i takt med de studerendes parathed.
 

Astropilot.com

Året bragte også en mindre sensation af teknisk art, idet en datalogistuderende på Akademiet, Anders Rosendahl, skabte den første mulighed for horoskopberegning, som kan anvendes på ALLE computere, uanset styresystem - inklusive tabletcomputere (iPad mv) og smartphones af enhver art.

Systemet kræver ingen installation, idet det er SaaS (software as a service), dvs. det befinder sig 'i skyen' (på nettet) og skal ikke downloades til computeren. Det fylder derfor ingenting og er tilmed gratis at benytte.

Akademiet gjorde øjeblikeligt Astropilot til standard på Grundskolen, idet version 1.0 alene kan beregne radix, men har en række innovative analyseteknikker indbygget.

Temadage i Astrologisk Selskab

Akademiet gik sammen med Astrologisk Museum om at skabe et Astrologisk Selskab i Astrologihuset. Det skete da Uranus gik endeligt ind i Vædderens tegn, den 12. marts 2011. Denne dag afholdtes stiftende generalforsamling, som kulminerede i vedtagelse af vedtægterne kl. 13:10

Formålet med Selskabet er formidling af seriøs astrologi. Dette er det første år blevet gjort ved afholdelse af foredrag og temadage, der er blevet transmitteret vi net-TV (Astrobio) til alle egne af landet. Samt salg af dvd-boxsæt af disse tiltag i de to første sæsoner (forår og efterår).

Akademiet afholder dermed ikke længere selv foredrag og temadage, men har lagt dem over i Selskabet.
 

Fjernundervisning

Inspireret af Astrobio eksperimenterede Akademiet i 2011 med fjernundervisning via video, som blev transmitteret via net-TV med opgaveløsning (og rettelse) via email.

Deltagelse er til halv pris og tilbagemeldingerne er gode. Samtidig er alle dage blevet optaget på audio, og lydfilerne ligger i Akademiets Klubhus, som er de interne websider for de studerende.

Der har været en del tekniske udfordringer i årets løb, men de ser alle ud til at være blevet løst ved årets udgang.
 

Forenkling og ny teknik

Akademiet har dermed fortsat sin linie i reformationen af den astrologiske undervisning. Den har siden fusionen i 2007 handlet om forenkling og anvendelse af ny teknik, hvor det er muligt og fornuftigt.

Formålet er at gøre udenomsværkerne (teknik og administration) så enkle som muligt, således at opmærksomheden kan samle sig om det vigtigste: Træning i horoskoptydning.

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1