m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

fordeling08

Årsrapport 2008

Astrologisk Akademi har gennem de seneste par år gennemgået en både pædagogisk og administrativ omlægningsproces. Akademiet blev dannet i sommeren 2007 ved en fusion mellem Skandinavisk Astrologiskole og Jupiterskolen, så året 2008 er det første hele regnskabsår.
 

Omlægningsprocessen

Administrativt er Akademiets skole i København blevet lagt sammen med Jupiterskolen på Bornholm og al styring forgår herfra.

Den største ændring har af denne årsag været at gøre alle processer web-baserede. Al tilmelding sker nu gennem <www.haristios.dk> plus at hele skolens administration og interne kontakt er blevet gjort elektronisk vis hjemmeside og email.

Regnskabet er det første selvstændige for 'københavner-skolen' nogensinde, da den før var en integreret del af AstrologiHuset. Det er et rent driftregnskab, for skolen har hverken formue, ejendom eller andre besiddelser.
 

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger, og der er ingen form for offentlig støtte. Tilmeldingerne er med andre ord de eneste indtægter, der er til at dække alle udgifter.

Bemærk, at alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde. Bemærk desuden, at indtægter fra skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle udgifter er incl. moms.

Årets indtægter

  • Tilmeldinger .... 400.000 = 100 %

Årets udgifter

  • Lokaleleje ....... 102.000 = 25 %
  • Adm.udgifter ..... 43.000 = 11 %
  • Rejseudgifter ..... 61.000 = 15 %
  • Lærerløn ......... 104.000 = 26 %
  • CH adm + UV .... 90.000 = 23 %


Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV) samt til lærerværelset.

Adm.udgifter omfatter andele af kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision - og ligger på de normale ca. 10%

Rejseudgifter er CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for Marianne, Esben og for gæstelærer på temadage. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 450 kr pr UV-time.

CH adm + UV er det, der bliver til overs. De 20% dækker UV-timer til nævnte sats og de 3% er løn for administration, hvilket dækker for lidt. De mange timer, der desuden er gået med omlægningningen er ikke med i regnskabet.
 

Tendensen

Skolen løber lige rundt. Halvdelen går til lønninger og den anden halvdel til husleje og andre udgifter, hvilket svarer til det forventede mønster.

Regnskab 2008

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1