m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

Regnskab 2014

Årsrapport 2014

Regnskab 2014

Fordeling2014

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV).

Adm.udgifter omfatter andele af annoncer, kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og webarbejde.

Rejseudgifter dækker CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 500 kr pr UV-time, og CH lærerløn er til samme timesats som øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

Fordeling

Venstre halvdel er indtjening i form af overskud og løn (CH)

Højre halvdel er omkostninger til Lokaler, rejse (CH) og administration

Akademiet er en sund virksomhed med alle udgifter betalt og nogenlunde konstant omsætning

Udvikling

Akademiets omsætning siden 2008. Efter et brat fald efter flytningen til Østerbro, er der nu en stabil periode

Regnskabet er et rent driftregnskab, da Akademiet hverken ejer formue eller fast ejendom. Opgjort pr. 31. december. Tal er hele tusinder

Omstning0814

2014

2013

2012

2011

Tilmeldinger

321.000

100%

314.000

100%

322.000

100%

248.000

100%

- Lokaleleje

65.000

20%

65.000

20%

65.000

20%

56.000

23%

- Rejseudgifter

49.000

15%

54.000

18%

56.000

18%

44.000

18%

- Adm.udgifter

34.000

10%

34.000

11%

36.000

11%

38.000

15%

- Adm.løn

10.000

3%

10.000

3%

10.000

3%

0

0%

- Lærerløn

83.000

26%

83.000

26%

83.000

26%

83.000

34%

- Overskud

80.000

25%

68.000

22%

72.000

22%

21.000

8%

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1