m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

statistikoekonomi10
Regnskab  2010

2010

2009

2008

Tilmeldinger

430.000

100 %

360.000

100 %

400.000

100 %

  • Lokaleleje

54.000

13 %

108.000

30 %

102.000

25 %

  • Rejseudgifter

34.000

8 %

40.000

11 %

61.000

15 %

  • Adm.udgifter

61.000

14 %

59.000

16 %

43.000

11 %

  • Adm.løn

70.000

16 %

0

0 %

0

0 %

  • Lærerløn

21.000

5 %

73.000

20 %

104.000

26 %

  • CH lærerløn

180.000

42 %

79.000

22 %

90.000

23 %

  • Overskud

10.000

2 %

0

0 %

0

0 %

Årsrapport 2010

Regnskab 2010

Regnskab for 'Kbh-skolen'

Bemærk, at skolen hverken ejer formue eller fast ejendom. Regnskabet er derfor et rent driftregnskab for det tredje fulde regnskabsår i Akademiets historie siden fusionen i sommeren 2007. Der har været en del forhold, som har haft betydning for det gode resultat:

1. Først og fremmest er Astrologihuset flyttet, og vi anvender nu mindre lokaler til samme m2-pris, så lokaleudgifterne er halveret.

2. Det er blevet billigere at flyve, så rejse-udgifterne er faldet.

3. Akademi-priserne har været uændrede, men der har været god tilmelding til holdene. Desuden er tilmeldinger til de esoteriske hold i 2011 i vidt omfang allerede indløbet i 2010, hvilket forrykker billedet en del.

4. For første gang er samtlige udgifter til administration blevet dækket - desuden er der blevet plads til løn for administrationen samt et overskud. Hvilket giver de to nye poster i regnskabet.

Årets konklusion er, at Akademiet omsider er blevet en sund virksomhed, der giver overskud.

Med til billedet af årets forandringer hører også, at Jupiterskolen på Bornholm blev nedlagt i august efter 20 års virke.

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Bemærk, at alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle tal.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV) samt til lærerværelse.

Adm.udgifter omfatter andele af annoncer, kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og webmaster.

Rejseudgifter er CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere samt for gæstelærere (temadage). Alle lærere får samme løn, som for tiden er 450 kr pr UV-time.

CH lærerløn er til samme timesats som de øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1