m1

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

Regnskab 2016

Alademietsgrundbger

Den store beslutning : Grundskolen udfases

Projekt 'Fremtidens Astrologiskole' er fortsat godt undervejs. I 2016 åbnedes for fjernstudium på alle trin på grundskolen. Hovedskolen blev nedlagt ved afslutningen af semester 8 og de vel overståede diplomeksamener.

Antallet af studerende vokser stadig, formentlig baseret på både lærebogs-serie og fjernstudium. Der synes virkelig at være grøde i astrologien i disse år.


Nyt Akademi : kun overbygning

Sommeren 2016 fødte en stor beslutning, som et stykke tid har ligget som en lidt luftig idé, men som nu er blevet til virkelighed: Grundskolen afvikles hen over de næste 2-3 år.

Det betyder, at Akademiet fra nytår 2017 ikke længere optager begyndere. De eksisterende hold på grundskolen gøres naturligvis færdige på normal vis, men der kommer ikke flere semester 1 hold.

Om få år er der med andre ord ikke længere en grundskole på Akademiet, som dermed bliver forvandlet til en rent esoterisk sole for astrologi. Der er så meget, som skal udforskes og afprøves i den esoteriske horoskoptydning, at der bliver rigeligt at tage sig til.

Supplerende litteratur

Astrologisk Museum stiftede forrige år eget forlag, som udgiver pionerskrifter om astrologi. Som det ses på grafikken herover, så er der nu fire bøger, som er blevet en del af Akademiets faste bogliste.

De nye bøger omfatter især Astrologiens idéhistorie, som er den første sammenhængende beskrivelse herhjemme af de astrologiske idéers udvikling fra Babylon og til nu. Et must for enhver astrologistuderende.

Desuden er Museets forskningstidsskrift Cornelius, der eksisterede 2003-10, blevet udgivet i bogform. Dermed gives indblik i temaer og udsyn for den astrologiske forskning her i det 21. århundrede, navnlig anskuet som humanfag.

Astrologisk Filosofi og Dansk Astrologis Historie blev udgivet af Museet sidste år og giver begge en nødvendige indføring i disse emner. Dermed er lærebogsserien for grundskolen komplet - og kan nu frit benyttes af andre skoler også.

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

m5xx