Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

FAG, LINJE, TILVALG

Astrologisk Akademi arbejder fagligt med undervisning i natal astrologi, dvs tydning af fødselshoroskoper for mennesker.

Tydningen er samlet om det psykologiske tydningsniveau, der omfatter et menneskes ydre og indre omstændigheder, dvs. handle-, følelses- og tankemønstre.

Studiet fokuserer på tydningstræning med basis i den nødvendige astrologiske teori. Til dato har al undervisning kunnet foregå i et samlet linieforløb, hvor den samme gruppe af studerende følges ad gennem studiet.

Derfor er det IKKE almindeligt at måtte gå et semester om, men det kan naturligvis forekomme af personlige årsager. Hvis det sker, så får man genganger-rabat. Læs mere ...
 

Samlet studietid

Astrologisk undervisning herhjemme begyndte i små grupper i private hjem "rundt om spisebordet". Timetallet varierede selvsagt meget fra gruppe til gruppe.

Siden 1970 dannedes diplomgivende private skoler og aftenskoler under Fritidsloven. Timetallet lå på omkring 30 for et år, dvs en fireårig uddannelse tog 120 UV-timer à 60 minutter.

TIMETAL

Akademiet har markant øget dette timetal for at give en grundigere uddannelse. Det er i 2018 normeret til 400 UV-timer, hvilket er mere end tre gange så meget som dengang.

Til sammenligning er uddannelsen til psyko-terapeut på et privat institut i 2008 normeret til 660 UV-timer, dvs. 60% mere i fht. Akademiet.

BEMÆRK, at tallene alene dækker lærerstyret undervisning, dvs. at hjemmearbejde og evt. tid i studiegrupper ikke er indregnet.
 

Voksenundervisning

De nævnte studier er alle baseret på undervisning af voksne mennesker (typisk over 30 år) med forpligtelser over for familien og et arbejde, som skal kunne passes samtidig med studiet. Læs mere ...

Derfor er det med de nuværende ambitioner hverken realistisk eller fair at sammenligne astrologistudiet med universitetsstudier, sådan som man undertiden kan møde det i medierne, i netdebatter osv.

SEMESTRE


GRUNDSKOLE

Semester 1
40 timer

Semester 2
40 timer

Semester 3
40 timer

Semester 4
40 timer

Semester 5
40 timer

Semester 6
40 timer


OVERBYGNING

Semester 7
40 timer

Semester 8
40 timer

Semester 9
40 timer

Semester 10
40 timer

STUDIETS TIDSRAMME

EKSEMPEL

timetalgraf

 
EKSEMPEL
Det antal lærerstyrede timer en fuldtids studerende (2005) må gennemføre over tre studieår for at få en Bachel
or-grad
er normeret til 1.800 timer på psykologistudiet.