Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

INGEN EKSAMENER

Akademiets grundskole gennemgik i 2009 en dybtgående forvandling, hvor den mest synlige effekt blev afskaffelse af alle formelle eksamener, men naturligvis med bibeholdelse af det afsluttende diplom.

De fire gamle eksamener i radix, prognose, korrektion og klientsituation erstattes af en løbende procesvurdering med obligatoriske opgaver i de samme emner plus nogle flere. Disse bedømmes alle som små projekter sammen med den (gen)indførte specialeskrivning som det største projekt.

De studerende bliver med andre ord nu fulgt til dørs med en sammenhængende vurdering af studieprocessen frem for enkelte isolerede præstations-vurderinger.

Derigennem opnås øget kvalitet i undervisningen, idet kræfterne ikke skal bruges på at skrue sig op til at kunne bestå en eksamen. De kan mere åbent rettes mod at blive bedre til faget i ens eget tempo - med større egenansvarlighed for studiet til følge.

DIPLOM

Hele studiet bliver på den måde roligere og mindre præstations-orienteret, hvilket er bedre i tråd med astrologisk praksis og giver plads til større fordybelse. Der vil også blive plads til at kunne udvikle både undervisningens form og pensums indhold, når tydnings-processen hele tiden er den gennemgående ledetråd i uddannelsen.

iStockjuhuu

I løbet af 2009 blev hovedskolen lige som grundskolen weekend-baseret og al aftenundervisning udfaset. Dermed sikres en større intensitet og koncentration i studiet, idet de sene aftentimer efter en lang arbejdsdag ikke er optimale for uddannelsen.

STUDIEBEVIS

 

academicdesature

Astrologisk Diplom
udstedes efter fuldført grundskole.

Studiebevis
kan evt. som dokumentation udstedes, hvis man må afbryde uddannelsen for en tid

EKSAMENER OG DIPLOM

HVAD UDDANNES PÅ AKADEMIET ?

At praktisere som astrolog kræver et betydeligt mål af selvstændighed. Derfor giver det ikke mening at være over de studerende som høge for at kontrollere deres studium.

At tyde horoskoper kræver ud over faglig viden også et betydeligt mål af syntesedannende evne, en evne, som primært er intuitiv og som kun kan opnås gennem træning, træning og atter træning i tydning. I meget egentlig forstand giver denne kunnen adgang til at kunne praktisere tydningens kunst.