m1

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt

Regnskab 2018
asak2017

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV).

Adm.udgifter omfatter især telefon, edb og AV samt revision.

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og hjemmeside.

Rejseudgifter dækker CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 600 kr pr UV-time, og CH lærerløn er til samme timesats som øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

Fordeling

Venstre halvdel er indtjening i form af overskud

Højre halvdel er omkostninger til Lokaler, rejse. lærerløn og administration

Akademiet er en sund virksomhed med alle udgifter betalt og stabil omsætning de seneste fire år.

Udvikling

Akademiets omsætning vises her siden 2008. Efter et brat fald efter flytningen til Østerbro i 2010, er der atter stabiblitet.

Regnskabet er et rent driftregnskab, da Akademiet hverken ejer formue eller fast ejendom. Opgjort pr. ultimo december. Tal i hele tusinder

2018

2017

2016

2015

2014

Tilmeldinger

465.000

100%

461.000

100%

479.000

100%

457.000

100%

321.000

100%

- Lokaleleje

60.000

13%

60.000

13%

60.000

13%

65.000

14%

65.000

20%

- Rejseudgifter

38.000

8%

38.000

8%

38.000

8%

64.000

14%

49.000

15%

- Adm.udgifter

42.000

9%

42.000

9%

42.000

9%

44.000

10%

34.000

10%

- Adm.løn

20.000

4%

20.000

4%

20.000

4%

20.000

4%

10.000

3%

- Lærerløn

83.000

18%

83.000

18%

83.000

17%

83.000

18%

83.000

26%

- Overskud

222.000

48%

218.000

48%

234.000

49%

181.000

40%

80.000

25%

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

Oms200818
m5xx