m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

Akademiets indtægter

Indtægter kommer alene ved de studerendes tilmeldinger. Der er ingen form for offentlig eller anden støtte.

Alle tal er rundet af til nærmeste hele tusinde.

Bemærk, at skolens undervisning er momsfri, hvorfor alle tal er reelle.
 

Akademiets udgifter

Lokaleleje omfatter de nødvendige rum til undervisning (UV).

Adm.udgifter omfatter andele af annoncer, kontorudgifter, telefon, edb, AV og revision

Adm.løn er i snit 2 timers arbejde à 175 kr på hverdage, men varierer meget i løbet af året. Dækker tilmeldinger, mail & tlf, regnskab, skemalægning og webarbejde.

Rejseudgifter dækker CH's rejser til og fra Bornholm.

Lærerløn er for faste lærere. Alle lærere får samme løn, som for tiden er 500 kr pr UV-time.

CH lærerløn er til samme timesats som øvrige lærere.

Overskud er det, der bliver tilbage, når alle udgifter er fratrukket.

asakfinansgraf13
Regnskab  2013

2013

2012

2011

Tilmeldinger

314.000

100%

322.000

100%

248.000

100%

  • Lokaleleje

65.000

20%

65.000

20%

56.000

23%

  • Rejseudgifter

54.000

18%

56.000

18%

44.000

18%

  • Adm.udgifter

34.000

11%

36.000

11%

38.000

15%

  • Adm.løn

10.000

3%

10.000

3%

0

0%

  • Gæstelærere

0

0%

0

0%

6.000

2%

  • CH lærerløn

83.000

26%

83.000

26%

83.000

34%

  • Overskud

68.000

22%

72.000

22%

21.000

8%

Bemærkninger

Regnskabet er et rent driftregnskab, da Akademiet hverken ejer formue eller fast ejendom. Opgjort pr. 31. december.

Alle udgifter er dækket, så Akademiet er en sund virksomhed i disse kriseår. Omsætningen er nogenlunde konstant nu. Der er ingen løn til gæstelærere, da foredrag og temadage nu afholdes af Astrologisk Selskab.

asakudvikgraf13

Udviklingen

Søjlerne viser Akademiets udvikling gennem de seneste seks år med verdens-krise. Tal er hele tusinder.

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1