Astrologisk akademi

LAILA OG CLAUS HOULBERG

Esoterisk skole for horoskoptydningens kunst

HPIM04126y19

 

AKADEMIETS SKOLER

ASAKlogo300

Astrologisk Akademi består af to skoler. Dels en grundskole, hvor enhver kan deltage, dels en overbygning, hvor kun astrologer kan deltage. Al undervisning sker som heldagskurser i weekends. Alle formelle eksamener er afskaffet

Dertil kommer enkeltstående kurser for astrologer som mesterklasser

Alle lærebøger er på dansk

Fra og med sommeren 2019 står Astrologisk Akademi som en rent esoterisk skole. Der undervises i både psykologisk og esoterisk horoskoptydning, anskuet som bevidsthedstrin – under ét kaldet bevidsthedsastrologi.

BETALING ER TILMELDING

ved hvert semester

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spirituelle Astrologers Netværk

konsultation

Klik på billedet for at se
Spirituelle Astrologer med diplom
fra Astrologisk Akademis overbygning

Astrologer med diplom fra Akademiets
grundskole ses her

 

 

 

.

Akademiradix


Akademiet blev stiftet
den 6. oktober 1990 kl. 09:00 CET
i Hasle på Bornholm.

––––––––––––––––––––––––––––––––

aarsjubilum1

Astrologisk Akademi
1990-2020

 

Akademiets 4-spors semesterplan

 

2021

2022

2023

A lørdage

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Synastri

-

B søndage

Sem 10

Supervision

Synastri

-

-

-

C lørdage

Synastri

Sem 7

Sem 8

Sem 9

Sem 10

-

D søndage

Sem 3

Sem 4

Sem 5

-

-

-

Klik på et semester for at læse mere

VI SAMARBEJDER MED

Astrologisk Selskab

Selskabet blev stiftet i 2011og har flere kategorier af medlemskab, rækkende fra biograf-medlemskab, (hvor man kan se videooptagelser af Selskabets foredrag) til rent professionelt fagmedlemskan. Se mere ...

Astrologer i Danmark

For få år siden blev der oprettet en uafhængig fortegnelse over landets praktiserende astrologer samt de astrologiske skoler, foreninger og forlag mv.
Se mere ...

Forlaget Haristios

Astrologisk Akademi oprettede i 2007 sit eget forlag til udgivelse af lærebøger og anden litteratur af astrologen Claus Houlberg. Alle bøger kan fås hos alle boghandlere. Se mere ...

Astrologisk Museum

Det første astrologiske videncenter herhjemme blev i 1999 stiftet som selvejende institution. Det har klar adresse til det omgivende samfund med publikationer, der giver et dokumenteret kendskab til både fag og historie. Se mere ...

Live Horoscope

Edb-programmet LiveHoroscope blev for få år siden skabt til både PC og Mac.af astrologen Kim Dam. Det er nu standard på Astrologisk Akademi. Det er dansk, og det er gratis. Se mere ...