m1

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt .. Netbutik. m4 mobilepaylogo2

SKOLE-REFORM
Fra teknisk skole til kunstskole

Uddannelsen på Astrologisk Akademi har siden 2007 været under omlægning. Fra at være en teknisk skole, der underviser i astrologi, vil den i 2009 stå færdig som en kunstskole, der underviser i horoskoptydning. Det lyder måske som næsten det samme, men er i realiteten en grundlæggende forvandling af næsten alle interne funktioner.

 

Tydning i centrum

Den mest synlige forandring på grundskolen blev i 2007 afskaffelse af manuel beregning, erstattet med en helt ny teknisk undervisning udelukkende med anvendelse af bærbare computere. Desuden afskaffedes aftenundervisningen i løbet af 2008 til fordel for weekendhold på grundskolen.

Den dybtgående ændring skete imidlertid på begynderholdene, som nu fra første dag tager fat på at træne i tydning af horoskoper med udgangspunkt i lærebogen Horoskopets Fem Porte samtidig med at symbolerne bliver introduceret. En radikalt anden undervisning end førhen - og den breder sig nu op gennem hovedskolen.

 

Fra eksamener til projekter

Hovedskolen gennemgår i 2009 en dybtgående forvandling, hvor den mest synlige effekt er afskaffelse af alle formelle eksamener, men naturligvis med bibeholdelse af det afsluttende diplom. De fire gamle eksamener i radix, prognose, korrektion og klientsituation erstattes af en løbende procesvurdering med obligatoriske opgaver i de samme emner plus nogle flere. Disse bedømmes alle som små projekter sammen med den (gen)indførte specialeskrivning som det største projekt.

De studerende bliver med andre ord fulgt til dørs med en sammenhængende vurdering af studieprocessen frem for enkelte isolerede præstations-vurderinger. Derigennem opnås øget kvalitet i undervisningen, idet kræfterne ikke skal bruges på at skrue sig op til at kunne bestå en eksamen. De kan mere åbent rettes mod at blive bedre til faget i ens eget tempo - med større egenansvarlighed for studiet til følge.

Hele studiet bliver på den måde roligere og mindre præstations-orienteret, hvilket er bedre i tråd med astrologisk praksis og giver plads til større fordybelse. Der vil også blive plads til at kunne udvikle både undervisningens form og pensums indhold, når tydnings-processen hele tiden er den gennemgående ledetråd i uddannelsen.

I løbet af 2009 blev hovedskolen lige som grundskolen weekend-baseret og al aftenundervisning udfaset. Dermed sikres en større intensitet og koncentration i studiet, idet de sene aftentimer efter en lang arbejdsdag ikke er optimale for uddannelsen.

iStockjuhuu
academicdesature

Diplom
udstedes efter fuldført forskole

Studiebevis
kan evt. som dokumentation udstedes, hvis man må afbryde uddannelsen
for en tid

Opdateret 24/06/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

m5xx