m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

Årsrapport 2010

Årsrapport 2010

DVD-udgivelser

ASTROLOGI er ikke blot symbolik og horoskoper, det er tillige en omfattende tankekultur plus et fag med både historie og konkret forankring i både astronomi og humanistisk videnskab (hermeneutik).

Der har manglet undervisningsmateriale på disse områder, men det er der nu rådet bod på ved Akademiets udgivelser gennem de seneste år. Materialet udgør en snes DVD'er, samlet i disse tre serier:

PLANET-SERIEN

 • De seks ydre planeter (6x dvd)
 • Planeten Ceres

TEKNIK-SERIEN

 • Astronomi for astrologer (2x dvd)
 • Synastri
 • Progression og transit (2x dvd)
 • Horoskopets korrektion
 • Terapeutisk Astrologi (dvd+bog)

BAGGRUNDS-SERIEN

 • Astrologisk filosofi (2x dvd)
 • Dansk astrologis historie
 • Danske astrologer i Renæssancen
 • Astrologiens historie i Vesten (2x dvd)
 • Astrologi som videnskab (2x dvd)

I forlængelse af dette projekt er der ved at blive opbygget et andet materiale, som endnu er i sin vorden:

ESOTERISK SERIE

 • Planetpar og triangler (2x dvd)
 • Esoteriske herskere (2x dvd)
 • Horoskopets dekanater (2x dvd)
 • Det astrologiske Tempel
 • Karakter, etik og de tre kors

Flytning

Akademiet flyttede ved årsskiftet 2010 ud på Østerbro, hvor Astrologihuset har 'knebet sig ned' på 425 m2 med alle de vante faciliteter. Den nye adresse er: Teglværksgade 37, 2100 Kbh Ø.

De nye lokaler har givet Akademiet en grænse for holdstørrelsen, hvor 12-14 studerende er optimal - også pædagogisk set, idet der kan blive plads til hver enkelt.
 

Nye astrologer

Astrologisk Akademi afsluttede studieåret (som slutter i januar) med at udklække 9 nye astrologer - se: Diplomastrologer

Samtidig sagde vi farvel til en arbejdsform, der har eksisteret siden stiftelsen i 1990, hvor man afslutter studiet med at have klienter. Fremover vil de studerende arbejde med klienter under hele hovedskolen, således at uddannelsen som helhed samler sig om at opdyrke kompetencer.

Ganske som grundskolen fokuserer på kompetencen at danne SYNTESER, så ændres hovedskolen nu til at fokusere på kompetencen at arbejde med KLIENTER.
 

Esoterisk horoskoptydning

Hovedskolen holder desuden en pause i foråret 2011, hvor der i stedet er oprettet to hold i esoterisk horoskoptydning. De er et eksperimentarium, hvor Akademiets pensum undergår en forøgelse og revision i lyset af den energimæssige dimension af virkeligheden.

Revisionen bygger på det fundament, der blev skabt frem til og med 2010. Revisionen har haft arbejdstitlen 'fremtidens astrologiskole' og involverer tydningsmodellen 'det astrologiske tempel' - se: Astroshop

Regnskab 2010

Opdateret 06/11/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1