m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt .. Netbutik. m3 mobilepaylogo2

Arkiv tidsplan 2017-2

KLIK på et semester
for at se alle datoer og alle tilmeldinger


Akademiets semestre begynder februar og august hvert år

 

klippekyst1a1

S E M . 3
< August 2017 >

SEM 11

Efterår 2017

-

10

-

9

Käthe

8

Lone

7

Lisbeth

6

Kammilla

5

Ellen

4

Birgitte

3

Aase

2

Charlotte

1

-

10

Millie

9

Anne B

8

Emilie

7

Anette Ch

6

Pernille

5

Brit

4

Dorte

3

Randi

2

Nannamira

1

G R U N D S K O L E
København
.

3. semester
Start: 20. august
Slut: 10. december
8 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding

.

 

5. semester
Start: 19. august
Slut: 9. december
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.
 

O V E R B Y G N I N G
København 


11. semester
Start: 12. august
Slut: 2. december
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

13. semester

Start: 13.
august
Slut: 3.
december
8 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer:
Claus Houlberg
Tilmelding

Fjernstudium

-

8

-

7

Alberthe

6

Kristine

5

Thorbjørn

4

Gitte Kit

3

Anneminna

2

Alice

1

SEM 13

efterår 2017

-

10

-

9

-

8

Iben

7

Sanne

6

Eva

5

Gunhild

4

Susanne G

3

Jóna

2

Kim

1

S E M . 5
< August '17 >

.

14

Mie

13

Aletha

12

Annemette

11

Dorthe

10

Marina

9

Tanja

8

Elin

7

Karsten

6

Anne-Sofie

5

Camille

4

Lis

3

Marie

2

Nicolai

1

Fjernstudium

-

8

Louise

7

Micho

6

Jytte

5

Charlotte

4

Frank

3

Hanne T

2

Helle

1

Opdateret 09/08/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx