m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt .. Netbutik. m3 mobilepaylogo2

Arkiv tidsplan 2017

KLIK på et semester
for at se alle datoer og alle tilmeldinger


Akademiets semestre begynder 1. februar og 1. august hvert år

 

iStock000003709296Large2

SEMESTER 2
< Februar 2017 >

SEMESTER 10
< Februar 2017 >

Channette

10

Dorte

9

Anette C

8

Thorbjørn

7

Emilie

6

Brit

5

Nannamira

4

Randi

3

Pernille

2

Millie

1

-

10

Käthe

9

Lone

8

Kammilla

7

Birgitte

6

Lisbeth

5

Inger

4

Ellen

3

Charlotte

2

Aase

1

G R U N D S K O L E
København
.

2. semester
Start: 12.februar
Slut: 30. april
6 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg

.

 

4. semester
Start: 11. februar
Slut: 27-28. maj
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg

.
 

O V E R B Y G N I N G
København 


10. semester
Start: 4. februar
Slut: 10. juni
8 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg

.

12. semester

Start: 5. februar
Slut: 11. juni
8
søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer:
Claus Houlberg
 

Fjernstudium

Kristine

6

Alberthe

5

Gitte Kit

4

Anneminna

3

Frank C

2

Alice

1

SEMESTER 12
< Februar 2017 >

-

10

-

9

Iben

8

Gitte

7

Susanne

6

Sanne K

5

Kim

4

Jóna

3

Gunhild

2

Eva

1

SEMESTER 4
< februar 2017 >

Dorthe

13

Marina

12

Aletha

11

Tanja

10

Lis

9

Annemette

8

Nicolai

7

Anne-Sofie

6

Marie

5

Karsten

4

Micho

3

Elin

2

Camille

1

Fjernstudium

-

10

-

9

Dorrit

8

Inger Margr.

7

Louise

6

Helle

5

Hanne T

4

Jytte

3

Charlotte

2

Frank J

1

Opdateret 09/08/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx