m1xa

Studieordning .. Bogliste .. FAQ /info ... TILMELDING ... Tidsplan .. Klub .. Sitemap .. Kontakt .. Netbutik. m3 mobilepaylogo2

Arkiv semestre forår 2016

KLIK på et semester
for at se alle datoer og alle tilmeldinger


Akademiets semestre begynder 1. februar og 15. august hvert år

 

iStock000003709296Large2

SEM 2
Februar 2016

Micho

13

Aletha

12

Anne-Sofie

11

Helle

10

Annemette

9

Karsten

8

Lis

7

Hanne M

6

Hanne T

5

Camille

4

Tanja

3

Nicolai

2

Marie

1

 

Fjernstudium

-

12

-

11

-

10

Louise

9

Inger M

8

Christian

7

Dorrit

6

Charlotte M

5

Bettina

4

Marina

3

Ulla

2

Frank

1

SEM 6
Februar 2016
 

-

6

-

5

Tina

4

Gitte

3

Linda

2

Anette

1

 

Fjernstudium

-

5

-

4

-

3

-

2

Jytte

1

P E R S O N L I GG R U N D S K O L E
København

2. semester
Start: 13. februar 2016
Slut: 30. april
6 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.

6. semester
Start: 7. februar
Slut: 12. juni
9 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer : Claus Houlberg
Tilmelding

.H O V E D S K O L E

København

8. semester
Start: 6. februar
Slut: 11. juni
9 lørdage
kl. 10.00-16.00
Lærer : Claus Houlberg

Tilmelding

Dette er sidste hold
på Hovedskolen

E S O T E R I S KO V E R B Y G N I N G

København


10. semester
Start: 14. februar
Slut: 5. juni
9 søndage
kl. 10.00-16.00
Lærer: Claus Houlberg
Tilmelding
.
 

SEM 8
Februar 2016

-

10

-

9

-

8

-

7

-

6

Marianne

5

Lisbeth H

4

Susanne KM

3

Birgitte

2

Hanne H

1

Sem 10 |
Februar 2016

Evelyn

10

Lonikka

9

Sanne K

8

Eva F

7

Jóna

6

Jens Peter

5

Susanne G

4

Mianne

3

Gitte

2

Kim

1

Opdateret 09/08/2018 - Ret til ændringer forbeholdes

Astrologisk Akademi  Skolen for esoterisk
m5xx